EnglishΠροφίλΝέαΕπικοινωνίαPhoto
Spacer
Spacer
Spacer
Spacer
Spacer
Spacer
Spacer

Συνεργαζόμενες Εταιρείες

Το website είναι συμβατό με WCAG 2.0 (Level AA)

ΒιοκαύσιμαΒασικά χαρακτηριστικά

Το biodiesel ανήκει στα καύσιμα, τα οποία θεωρούνται ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μπορούν να παρασκευαστούν από νέα και χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια, ζωικά λίπη, και ανακυκλωμένο λίπος εστιατορίων. Οι φυσικές ιδιότητες του biodiesel είναι παρόμοιες με εκείνες του ορυκτού πετρελαίου, αλλά είναι μια εναλλακτική λύση πιο καθαρής ενέργειας. Η χρησιμοποίηση του biodiesel αντί του ορυκτού πετρελαίου μειώνει σημαντικά τις εκπομπές των τοξικών ατμοσφαιρικών ρύπων.

Τι είναι ένα μίγμα biodiesel;
Το biodiesel μπορεί να συνδυαστεί και να χρησιμοποιηθεί σε πολλές διαφορετικές συγκεντρώσεις, συμπεριλαμβανομένου B100 (καθαρό biodiesel), B20 (biodiesel 20%, ορυκτό πετρέλαιο 80%), B5 (biodiesel 5%, ορυκτό πετρέλαιο 95%), και B2 (biodiesel 2%, ορυκτό πετρέλαιο 98%). Το B20 είναι σύνηθες μίγμα biodiesel με ορυκτό πετρέλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω B20 στο κινητήρα πετρελαίου του οχήματός μου;
Το biodiesel μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους πετρελαιοκινητήρες, σε οχήματα που κατασκευάζονται μετά το 1993, με οποιοδήποτε εξοπλισμό ψεκασμού καυσίμων με μικρό αντίκτυπο στην απόδοση λειτουργίας. Αλλά εάν το όχημά σας είναι παλαιότερο από το 1993, ο κινητήρας θα μπορούσε να αποσυντονιστεί με τη χρήση μη συμβατικών καυσίμων, τα οποία μπορούν να διασπαστούν σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης χρήσης υψηλού-μίγματος biodiesel.
Οι περισσότεροι κατασκευαστές αρχικού εξοπλισμού (OEMs) εγκρίνουν τα μίγματα μέχρι B5 στα οχήματά τους. Μερικοί εγκρίνουν τα μίγματα μέχρι B20, και ένας κατασκευαστής εγκρίνει ακόμη και B100 για τη χρήση σε ορισμένους τύπους αγροτικών εξοπλισμών του. Εντούτοις, μερικά OEMs δεν συστήνουν μίγματα biodiesel πάνω από B5 στα οχήματα υψηλών επιδόσεων, που κατασκευαστήκανε το έτος 2007 και αργότερα. Σε αυτά τα οχήματα, υψηλά επίπεδα καυσίμων μπορούν να συσσωρεύσουν στο λάδι λίπανσης του κινητήρα, υπό ορισμένους όρους. Δεν είναι γνωστό, εάν αυτά τα υψηλά επίπεδα biodiesel στο λάδι του κινητήρα έχουν επιπτώσεις στην απόδοση των λιπαντικών. (www.biodiesel.org).

Πώς μπορώ να βρώ το biodiesel;

Το biodiesel είναι διαθέσιμο σε πολλά κράτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ευρωπαϊκής ενέργειας, η ετήσια κατανάλωση biodiesel συμπλήρωσε συνολικά 316 εκατομμύριο γαλόνια το 2009.

Το biodiesel έχει την απόδοση που έχει το ορυκτό diesel;
Οι κινητήρες που λειτουργούν με B20 έχουν παρόμοια απόδοση και κατανάλωση, με την απόδοση, και τη ροπή που έχουν οι κινητήρες που χρησιμοποιούν συμβατικό diesel. Επίσης το biodiesel έχει έναν υψηλότερο αριθμό δεκαεξανίου (ένα μέτρο της αξίας ανάφλεξης των καυσίμων diesel) και υψηλότερη λιπαντική ικανότητα ( δυνατότητα να λιπανθούν οι αντλίες καυσίμων και οι ψεκαστήρες καυσίμων).

Το biodiesel αποδίδει καλά στον κρύο καιρό;
Οι ιδιότητες ροής στο κρύο των μιγμάτων biodiesel ποικίλλουν ανάλογα με το ποσό biodiesel υπάρχει στο μίγμα. Όσο μικρότερο είναι το ποσοστό του biodiesel στο μίγμα, τόσο καλύτερα αυτό αποδίδει στις κρύες θερμοκρασίες. Το κανονικό diesel και B5 λειτουργούν σχεδόν το ίδιο στον κρύο καιρό. Το biodiesel και το diesel έχουν μερικές ενώσεις που κρυσταλλώνουν στις πολύ κρύες θερμοκρασίες. Στο χειμερινό καιρό, οι κατασκευαστές καταπολεμούν την κρυστάλλωση στο diesel με την προσθήκη των βελτιωτικών ροής.

Το biodiesel θα μπλοκάρει το φίλτρο του οχήματος μου;
Το biodiesel έχει μια διαλυτική επίδραση. Καθαρίζει το σύστημα καυσίμων του οχήματός σας και θα μπορούσε να απελευθερώσει τις επικαθίσεις που συσσωρεύονται από την προηγούμενη χρήση καυσίμων diesel. Η απελευθέρωση των επικαθίσεων μπορεί αρχικά να φράξει τα φίλτρα, έτσι πρέπει να είστε δυναμικοί στον έλεγχο, και την αντικατάσταση των φραγμένων φίλτρων καυσίμων. Μόλις αποβληθεί η συγκέντρωση, επιστρέψτε στο κανονικό πρόγραμμα αντικατάστασής σας. Αυτό το ζήτημα είναι λιγότερο διαδεδομένο με B20 και μικρότερου επιπέδου μίγματα.

Η μακροπρόθεσμη χρήση biodiesel έχει επιπτώσεις στη μηχανή μου;
Οι μελέτες B20 και επιπέδου των μιγμάτων στους εγκεκριμένους κινητήρες δεν έχουν καταδείξει τα αρνητικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Τα υψηλότερου επιπέδου μίγματα (πάνω από B20) μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα κρούσης κατά τη λειτουργία τους, όταν περιέχουν ενώσεις ασυμβίβαστες με το biodiesel. Τα αποτελέσματα ελαττώνονται καθώς το επίπεδο μίγματος biodiesel μειώνεται. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε www.biodiesel.org.

Το biodiesel ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε πρότυπο;
Το biodiesel που χρησιμοποιείται στα μίγματα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές D6751, ποιοτικά πρότυπα που καθορίζονται από το ASTM. Τα μίγματα biodiesel που περιέχουν 5% ή λιγότερο biodiesel απαιτούνται για να ανταποκριθούν στις ίδιες ποιοτικές προδιαγραφές καύσιμου, όπως τα συμβατικά καύσιμα diesel, σύμφωνα με τα μίγματα biodiesel ASTM D975, που περιέχουν το biodiesel 6% έως 20% και πρέπει να καλύψουν τις απαιτήσεις ASTM D7467.

Είναι το biodiesel πιο καθαρό ως καύσιμο από το diesel;
Η χρήση του biodiesel στους συμβατικούς κινητήρες diesel μειώνει ουσιαστικά τις εκπομπές των ρύπων που διαφεύγουν στην ατμόσφαιρα, συμπεριλαμβανομένων των άκαυτων υδρογονανθράκων (HCs), μονοξείδιο του άνθρακα (CO), θειικά άλατα, αρωματικοί υδρογονάνθρακες, οξείδια του αζώτου και μικροσωματίδια (PM). Το B100 παρέχει τις μέγιστες μειώσεις εκπομπών, αλλά τα χαμηλότερα μίγματα παρέχουν επίσης οφέλη. Το B20 έχει αποδειχθεί ότι, μειώνει τις εκπομπές μικροσωματιδίων κατά 10%, το CO κατά 11%, και του άκαυτους HCs κατά 21%, Οι μελέτες σχετικά με τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου παρέχουν αντιφατικά αποτελέσματα, ωστόσο επιπρόσθετες δοκιμές και ανάλυση βρίσκονται σε εξέλιξη.
Η χρήση biodiesel μειώνει επίσης τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Το διοξείδιο του άνθρακα, που απελευθερώνεται, όταν καίγεται το biodiesel αντισταθμίζεται από το διοξείδιο του άνθρακα που διαχωρίζεται, από τις αυξανόμενες εκπομπές αερίων της πετροχημικής βιομηχανίας, από την οποία παράγονται. Η χρήση του Β100 μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά περισσότερο από 75% έναντι του diesel πετρελαίου. Η χρησιμοποίηση B20 μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 15%.
 

ArrowΑρχή της Σελίδας